Fysioterapia

Fascial Manipulation® –   Faskiamanipulaatio®

Faskiamanipulaatio – menetelmä (FM) on italialaisen fysioterapeutin, Luigi Steccon 40 vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn tulos. Pääasiallinen huomio tässä menetelmässä kohdistuu lihasten, syvän faskian ja sen osatekijöiden väliseen toiminnalliseen suhteeseen.

Faskia eli peitinkalvo on kudos, joka on noussut mielenkiinnon kohteeksi tuki- ja liikuntaelimistön toiminnassa. Karkeasti faskiat voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin, joita ovat pinnallinen, syvä ja viskeraalinen (sisäelimiin liittyvä) faskia. Kullakin faskiatyypillä on omat anatomiset ja biomekaaniset ominaisuutensa ja suhteet niitä ympäröiviin rakenteisiin.

Useimmat faskiaa käsittelevät tutkimukset kohdistuvat jonkin tietyn kehon alueen faskiaan selvittäen sen anatomiaa ja fysiologiaa, kuten esimerkiksi thoracolumbaali- tai plantaarifaskia ja iliotibiaaliaponeuroosi (”jänne”). Näiden yksittäisten rakenteiden tutkiminen on tärkeää mutta ne eivät rakenna kokonaiskuvaa järjestelmästä, jota voisi kuvata sidekudosten muodostamaksi kolmiulotteiseksi tensionaaliseksi verkostoksi.

Lähde: www.faskiamanipulaatio.fi


Fakiamanipulaatio helpottaa tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja, vähentää nivelten kuormitusta, palauttaa liikelaajuuksia ja voimantuottoa.

Faskiamanipulaatio auttaa mm.

  • niska- hartia seudun jännityksiin ja kiputiloihin
  • selkävaivoihin 
  • nivelkipuihin 
  • päänsärkyihin ja huimaukseen
  • rasitus- ja urheiluvammoihin
  • turvotukseen 

MDT- terapia, McKenzie menetelmä® Mekaaninen Diagnostisointi ja  Terapia® (MDT)

Kansainvälisesti tunnettu tutkimus- ja hoitomenetelmä, jonka fysioterapeutti Robin McKenzie Uudesta Seelannista kehitti erityisesti selkäranka ja raajakipujen tutkimiseen ja hoitamiseen. Tämä menetelmä on ollut fysioterapeuttien käytössä maailmanlaajuisesti jo yli 30 vuoden ajan.

MDT terapeutit on koulutettu tutkimaan ja diagnostisoimaan kaikkia tuki- ja liikuntaelimistöön liittyviä alueita. Tämä tarkoittaa, että MDT tutkimisperiaatetta voidaan soveltaa rangassa, nivelissä tai lihaksissa esiintyvien ongelmien arvioimisessa.

MDT on ajatusmalli, johon terapeutit ja potilaat maailmanlaajuisesti luottavat ja jota he käyttävät. Se perustuu potilaan opettamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen selkä-, kaula- ja raajaongelmia hoidettaessa. Tämä on ehkä yksi eniten tieteellisesti tutkittu fysioterapian menetelmä.

Menetelmän keskeinen piirre on potilaan tutkiminen - turvallinen ja luotettava tapa määrittää tarkka diagnoosi ja vasta sen jälkeen tehdä asianmukainen hoitosuunnitelma. Kalliit tutkimukset, kuten esimerkiksi MRI (magneettitutkimus), ovat usein tarpeettomia. Sertifioitu MDT terapeutti voi nopeasti arvioida potilaskohtaisesti sopiiko tämä menetelmä juuri tälle potilaalle.

-----

Perimmiltään MDT on monipuolinen (kattava) lähestymistapa, joka perustuu selkeisiin perusperiaatteisiin, joiden avulla, jos ne kunnolla ymmärretään ja niitä noudetaan, voidaan saavuttaa erittäin hyviä hoitotuloksia.

Lähde: www.mckenzieinstitute.org/suomi/fi_FI/

Mobilisointi

Mobilisointi tarkoittaa liikehoitoa, joka asiakkaille annetaan tai jonka hän suorittaa omatoimisesti. Mobilisointi palauttaa lihakset ja nivelsiteet normaaliin pituuteen ja parantaa lukkiutuneen nivelen liikelaajuutta.

Mobilisoivassa hieronnassa käytetään apuna liikettä ja kehon osien muodostamaa vipuvarsia, jolloin lihas saadaan myös venymään ja näin parannettua eri nivelten liikeratoja.

Eri nikamien välejä voidaan myös mobilisoida ja saada ns. lukkiutuneet nikamat liikkumaan. Mobilisoivalla hieronnalla hoito voidaan kohdistaa paremmin kehon eri osien lihaksiin, mikä tekee niistä tehokkaampia ja syvävaikutteisempia kuin perinteiset hieronnat. Erilaisten venyttävien liikkeiden kautta pääsee lihas rentoutumaan tehokkaammin.

TERAPEUTTINEN HARJOITTELU

Fysioterapiassa terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan erilaisia aktiivisia ja toiminnallisia menetelmiä asiakkaan toimintakyvyn säilyttämiseksi/ parantamiseksi. Harjoitteilla pyritää vaikuttamaan asiakaan fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun sekä aktivoimaan asiakasta kuntoutumiseen tietoisella tasolla.

Terapeuttisella harjoittelulla voidaan harjoittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, kestävyytt', nivelten liikkuvuutta ja motorisia taitoja kuten kävelyä tai tasapainon hallintaa.